Istnieje od 1992 roku
Zespół Biegłych Rewidentów
00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30
tel./faks: 22 826 41 03
e-mail: biuro@fk-ekspert.waw.pl
www.fk-ekspert.waw.pl

Strona główna

Zespół Biegłych Rewidentów "FK-EKSPERT" Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jest firmą adytorską działającą od 11 listopada 1992 roku, wpisaną pod nr 823 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

 

"FK-EKSPERT" Spółka z o.o. zatrudnia biegłych rewidentów oraz specjalistów z praktyczną znajomością rozwiązywania problemów z zakresu ekonomiki, finansów i rachunkowości.
Corocznie wykonujemy badania i oceny sprawozdań finansowych 15-20 jednostek, dokonujemy przeglądów ksiąg i sprawozdań śródrocznych, sporządzamy ekspertyzy dla podmiotów gospodarczych.

 

Zarząd Spółki Audytorskiej:

  • Zdzisław Kowalewski - Prezes Zarządu
  • Kazimierz Paździorek - Członek Zarządu

 

Zdzisław Kowalewski - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, mgr ekonomii, biegły rewident, założyciel firmy "FK-EKSPERT" Spółka z o.o., Prezes Zarządu od października 2008 roku.

Kazimierz Paździorek - absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, mgr ekonomii, biegły rewident, założyciel firmy "FK-EKSPERT" Spółki z o.o., Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza:

  • Helena Kaczyńska - przewodnicząca R.N.
  • Jan Zegarek - zastępca przewodniczącej R.N.
  • Zofia Brodzisz - członek
Wykonanie: Aginus

Zespół Biegłych Rewidentów FK-EKSPERT Spółka z o.o. w Warszawie